Sign up today for free and be the first to get notified on our new updates, discounts and special Offers.

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejszy dokument reguluje warunki i zasady korzystania z witryny www.kingofthejuju.com i obowiązki wynikające z korzystania z jej zawartości. Dostęp i poruszanie się zakłada zaakceptowanie ostrzeżeń prawnych, zasad i warunków użytkowania w niej zawartych.

PRZEDMIOT

Przez cały czas, Użytkownik musi dokonywać legalnego korzystania z usług tej strony, zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi praktykami w Internecie. Za czyny dzieci wyłącznymi odpowiedzialnymi są rodzice, opiekunowie lub przedstawiciele prawni dzieci, które są pod ich opieką.

Aby uzyskać dostęp jako zarejestrowany użytkownik należy wypełnić formularz rejestracyjny w całości, prawidłowo i zgodnie z prawdą. Wymogiem koniecznym jest, aby mieć ukończone 18 lat. Wszystkie osoby w wieku poniżej 18 lat muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów na podanie danych osobowych na tej stronie. Jest surowo zabronione wprowadzanie danych osób trzecich nawet za ich zgodą Będzie wyłączną odpowiedzialnością każdego zarejestrowanego użytkownika aktualizowanie swoich danych, jak też ochrona swojej nazwy użytkownika i hasła.

Użytkownik będzie mógł zapłacić ważną kartą kredytową Visa, Visa Electron, Mastercard y American Express oraz Pay Pal. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem karty kredytowej użytej do zrealizowania zakupu.  Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo w transakcjach płatniczych on-line, dane przekazywane są szyfrowane z certyfikatem SSL i stosowane są najnowsze techniki kodowania. Po sprawdzeniu, że karta jest w systemie CES, system skontaktuje się z bankiem, który ją wydał, aby kupujący autoryzował zakup.  Kiedy bank potwierdzi autentyczność, nastąpi obciążenie karty. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

AKCEPTACJA WARUNKÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

El registro en King Of The Juju supone la aceptación íntegra de los presentes términos. Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes condiciones, se resolverán conforme a la normativa española.

WYSYŁKA PRODUKTÓW I ZWROTY

WYSYŁKA PRODUKTÓW I ZWROTY

Wysyłka zostanie zrealizowana na adres podany przez kupującego. Kraj, w którym dokonano operacji zakupu i gdzie będzie zrealizowana wysyłka musi być ten sam. Nie będą realizowane wysyłki do skrzynek pocztowych. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza i po otrzymaniu sformalizowania zamówienia, King Of The Juju wyśle email potwierdzający przyjęcie zamówienia i potwierdzenie zrealizowania zakupu.  Jest w gestii użytkownika, aby doszło do dostarczenia produktu pod wskazany adresem w czasie godzin pracy, w czasie których firma kurierska realizuje dostawy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący będzie miał 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania produktu, na dokonanie zwrotu. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, elementy muszą być wysłane w idealnym stanie. Po otrzymaniu artykułu i zweryfikowaniu jego stanu, zostanie potwierdzony zwrot, wypłacając kwotę, która wcześniej została zapłacona, w ten sam sposób w jaki została ona uiszczona.

King of Juju nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących przypadkach: King of Juju będzie działać ze szczególną starannością w celu przekazania do operatora odpowiedzialnego za logistykę transportu, wybranego elementu. Jednakże, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego transportu, w szczególności za takie zdarzenia jak uderzenia, opóźnienia na drogach i ogólnie za jakiekolwiek inne specyficzne dla tego sektora, w wyniku których wynikną opóźnienia, utraty lub kradzieże wybranego produktu. King of Juju nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z dostępu i korzystania ze strony internetowej spowodowane przez wirusa.

Jeśli nie zostaniesz 100% zadowolona/y, masz prawo do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania produktu, bez potrzeby usprawiedliwienia i bez żadnych kosztów, jedynym wydatkiem jaki musi pokryć kupujący jest koszt jego wysłania. W przypadku zastosowania prawo do odstąpienia od umowy, King Of The Juju przystąpi do zwrotu zapłaconej kwoty za zwrócone produkty, używając tego samego środka płatności, jak został użyty w początkowej transakcji. Aby dokonać zwrotu jakiegokolwiek produktu, musi on znajdować się w takim samym stanie, jaki go otrzymano, ze wszystkimi swoimi akcesoriami i dokumentacją (faktura lub paragon zakupu i instrukcje), oraz wewnątrz swojego oryginalnego opakowania, dlatego nie należy wyrzucać opakować aż do momenty, kiedy nie stwierdzimy, że produkty znajdują się w idealnym stanie i są to te produkty, które zamówiliśmy, w przypadku, gdy klient wyrzucił oryginalne opakowanie, produkt mógłby ulec deprecjacji. Tak samo zdjęcia publikowane wraz z artykułami, które mamy w naszym katalogu, jak i w naszych promocjach, mają charakter orientacyjny, mogą istnieć małe różnice w kolorze, głównie w materiałach naturalnych takich jak drewno, ze względu na jego indywidualną obróbkę posiada unikalny charakter.. Idąc dalej w tej kwestii, należy wyszczególnić, że obrazy, płótna i malowidła mogą ulegać niewielkim modyfikacjom, gdyż są wykonane indywidualnie, w niektórych przypadkach są to procesy ręczne, z tego powodu kolory i linie, mogą nie odpowiadać w 100% opublikowany.

King Of The Juju przystąpi do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, sprawy, które będą gratisowe dla konsumenta i użytkownika. Produkty, które sprzedajemy, głównie produkty rękodzielnicze często mogą przedstawiać cechy materiałów naturalnych, które są używane w jego produkcji. Te cechy, takie jak zmiana we włóknach, w teksturze, we węzłach i kolorze, nie będą uważane za błędy lub defekty. Przeciwnie, należy liczyć się z ich obecnością i je docenić. Wybieramy jedynie produkty najwyższej jakości, ale cechy naturalne są nieuniknione i powinny być zaakceptowane jako objaw indywidualności produktu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe, które zostały udostępnione, będą włączone do pliku, za który jest odpowiedzialny King Of The Juju, w celu przeprowadzenia państwa rejestracji i przygotowania zamówienia. Za pośrednictwem konta rejestracyjne będzie mogli państwo korygować swoje dane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe, które zostaną nam przekazane, będą traktowane jako poufne. Można skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu.

INFORMACJE NA TEMAT COOKIE

Cookie są istotną częścią funkcjonowania stron internetowych. Głównym celem jest poprawa twojego doświadczenia w serfowaniu, aby móc cię zidentyfikować, zapamiętać preferencje (język, kraj, itd.), zarządzać koszykiem zakupów, itd., W żadnym przypadku nie jest identyfikowana jako informacji poufna: adres, hasło, karta kredytowa, itp lub reklama bezpośrednia. Cookie mogą być dezaktywowane, aczkolwiek może to wpłynąć na jakość przyszłego surfowania. Można to zrobić poprzez modyfikację ustawień przeglądarki. Zazwyczaj ustawienie cookie odbywa się w menu „Ustawienia” lub „Narzędzia”. Więcej informacji o ustawieniach plików cookie w twojej przeglądarce, możesz znaleźć w ich menu „Pomoc”.


{